Natraj Stuti

SAT SRISHTI TAANDAV RACHAITAA NATRAAJ RAAJ NAMOH NAMAHH
HEY AADYA GURU SHANKAR PITA NATRAAJ RAAJ NAMO NAMAHH

GAMBHIR NAAD MRIDANGANAAA DHABAKEY UREY BRHAMAADMAA
NIT HOT NAAD PRACHANDANAA NATRAAJ RAAJ NAMO NAMAHH

Natraj Stuti

SHIR GYAAN GANGA CHANDRAMAA CHID BRAHMYA JYOTI LALAATAMAA
VISH NAAG MAALA KANTHMAA NATRAAJ RAAJ NAMO NAMAHH !! SAT SRISHTI !!

TAVSHAKTI VAAMAANGEY STHITAA HEY CHANDRIKA APARAAJITAA
CHAHU VED GAAVEY SANHITAA NATRAAJ RAAJ NAMO NAMAH !! SAT SRISHTI !!

SAT SRISHTI TAANDAV RACHAITAA NATRAAJ RAAJ NAMOH NAMAHH
HEY AADYA GURU SHANKAR PITA NATRAAJ RAAJ NAMO NAMAHH

Copyright 2009 jabreshwarmahadev.com