Ganesh Chalisa

Doha

Jay ganapati sadhguna sadan, kavi vara badan kripaala.
Vighn haran mangal karan, jay jay girijaa laala.

Jay jay ganapati gan raaju, mangal bharan karan shubh kaaju.
Jay gajabadan sadan sukhadaataa, vishva vinaayak buddhi vidhaata.

Vakra tund shuchi shund suhaavan, tilak tripund bhaal man bhaavan.
Raajat mani muktan ura maala, swarn mukut shira nayan vishaala.

Pustak paani kuthaara trishuulam, modak bhog sugandhita phoolam.
Sundar piitaambar tan saajita, charan paaduka muni man raajita.

Dani shiv suvana shadaanan bhraata, gaurii lalan vishva-vidhaata.
Riddhi siddhi tav chanvar sudhaare, mushak vaahan sohata dvaare.

Kahaun janm shubh kathaa tumhaari, ati shuchi paavan mangal kaari.
Ek samay giriraaj kumaari, putra hetu tap kinha bhaari.

Ganesh Ji

Bhayo yagya jab puurn anuupa, tab pahunchyo tum dhari dvij ruup.
Atithi jaani kai gauri sukhaari, bahuvidhi sevaa kari tumhaari.

Ati prasann hvai tum var diinha, maatu putra hit jo tap kiinha.
Milahi putr tuhi buddhi vishaala, binaa garbh dhaaran yahi kaala.

Gannaayak, gun gyaan nidhaana, puujita pratham ruupa bhagavana.
As kahi antardhyaan ruup hvai, palana par baalak svaruup hvai.

Bani shishu rudana jabahi tum thaan, lakhi mukh sukh nahin gauri samaan.
Sakal magan, sukh mangal gaavahin, nabh te surana sumana varshaavahin.

Shambhu uma, bahu dana lutavahin, sur munijan, sut dekhan aavahin.
Lakhi ati aanand mangala saaj, dekhana bhi aaye shani raaj.

Nij avagun guni shani man maahin, baalak, dekhan chaahata naahin.
Giraja kachhu man bhed badhaayo, utsav mora na shani tuhi bhaayo.

Kahan lage shani, man sakuchaai, kaa karihau, shishu mohi dikhaai.
Nahin vishvaas, uma ur bhayau, shani so baalak dekhan kahyau.

Padatahin, shani driga kona prakaasha, baalak shir udi gayo aakaasha.
Giraja giriin vikal hvai dharani, so dukh dasha gayo nahin varani.

Haahaakaar machyo kailaash, shani kiinhyon lakhi sut ka naash.
Turat garud chadhi Vishnu sidhaaye, kaati chakr so gaj shir laaye.

Baalak ke dhad upar dhaarayo, praan, mantra padh shankar darayo.
Naama 'ganesha' shambhu tab kiinhe, pratham puujya buddhi nidhi, var diinhe.

Buddhi pariiksha jab shiv kiinha, prithvii kar pradakshina liinha.
Chale shadaanan, bharami bhulaIi, rachi baitha tum buddhi upaai.

Charan maatu-pitu ke dhar linhen, tinke saat pradakshina kinhen.
Dhani ganesh, kahi shiv hiya harshe, nabh te suran suman bahu barse.

Tumhari mahima buddhi badaye., shesh sahas mukh sakai na gaai.
Mein mati hin malin dukhaari, karahun kaun vidhi vinaya tumhaari.

Bhajta 'raamsundar' prabhudaasa, lakh prayag, kakar, durvasa.
Ab prabhu daya din par kijai, apani bhakti shakti kuchhu dijai.

Doha

Shri Ganesh yah chalisa, path karai dhari dhyan,
Nit nav mangal gruha bashe, lahi jagat sanman.
Sambandh apne sahstra dash, rishi panchami dinesh.
Puran chalisa bhayo, mangal murti ganesh.

Copyright 2009 jabreshwarmahadev.com