Paarvati Mata

Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata
Brahma Sanatan Devi Shubh Fal Kada Data

Arikul Pada Vinasin Jaisevak Trata
Jag Jivan Jagdamba Harihar Gun Gata. Jai.. Parvati Mata

Singh Vahan Saajey Kundal Hai Saatha
Dev Vadhu Jahan Gaavat Niratya Karat Tatha. Jai.. Parvati Mata

Satyug Sheel SuSundar Naam Sati Kahlata
Hemachal Ghar Janmi Sakhiyan Rang Rata. Jai.. Parvati Mata

Paarvati Mata

Shumbh Nishumh Vidaarey Hemachal Syata
Sahas Bhuja Tanu Dharkey Chakra Liyu Hatha. Jai.. Parvati Mata

Shrishti Roop Tumhi Janini Shiv Sang Rang Rata
Nandi Bhringibin Lahi Sara Mad Mata. Jai.. Parvati Mata

Devan Araj Karat Hum Chit ko Laata
Gaavat De De Taali Man Mein Rang Raata Jai.. Parvati Mata

Shri Pratap Aarti Maiya Ki Jo Koi Gaata
Sada sukhi Rehta Sukh Sampati Paata. Jai.. Parvati Mata

Copyright 2009 jabreshwarmahadev.com